Vitajte na našej stránke
Pozrite si našu ponuku
ideme na to

Výroba a SLUŽBY

Začmene s našou ponukou.

Výroba geotextílií

Netkané geotextílie plnia funkciu separačnú, čím dochádza k oddeleniu dvoch materiálov rôznych vlastností, napr. oddelenie zeminy od konštrukčných vrstiev vozovky. Ďalej funkciu ochrannú, kde dochádza k ochrane pred poškodením jedného materiálu druhým, napr. ochrana potrubia pri zasypávaní štrkovým materiálom a funkciu filtračnú, ktorá zaisťuje voľné prúdenie vody medzi oddelenými materiálmi.

Netkané geotextílie sa vyrábajú z polyesteru alebo polypropylénu, kedy sú tenké vlákna spracovávané do podoby chumáčov a potom pomocou technológie vpichovania upravené do konečnej podoby.

Inžinierska činnosť

• zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a ostatných povolení a stanovísk potrebných pre realizáciu stavebného diela
• poradenstvo potrebné pred realizáciou stavebného diela a taktiež aj počas výstavby
• zápis stavby do katastra nehnuteľností
• Vypracovanie kontrólno skúšobného plánu
• Vypracovanie elaborátov kvality

Stavebný dozor a stavbyvedúci

BOŠKO, s.r.o. dozoruje realizáciu stavieb najmä v týchto oblastiach:
• Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
• Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, SSÚD, priemyselné haly; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
• Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).

BOŠKO, s.r.o. rieši, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.

Stavebné laboratórium

Laboratórium je vybavené skúšobnými zariadeniami na kontrolné skúšky:
Kameniva
• Odber vzorky kameniva
• Zrnitosť (preosievaním)
• Organické prímesy (humusovitosť)
• Nasiakavosť
• Tvarový index
• Hodnotenie jemných zŕn ( metylénová modrá)
Asfaltových zmesí
• Odber vzorky asfaltovej zmesi
• Extrakcia asfaltovej zmesi (obsah asfaltu, krivka zrnitosti)
Betónu
• Spracovateľnosť betónu sadnutím kužeľa
• Stanovenie obsahu vzduchu v betónovej zmesi
• Pevnosť betónu Schmidovým kladivom
Zhutnenia nestmelených podkladových vrstiev
• Statická zaťažovacia skúška
• Dynamická zaťažovacia skúška
Meranie rovinatosti latou Kanalizačných potrubí a stôk
• Vodotesnosť kanalizácie vzduchom DN200 – DN400
• Vodotesnosť kanalizačných šácht

CENNÍK SKÚŠOK

Autodoprava

Doprava domiešavačom SCANIA a FIAT DUCATO valnik

DOPRAVNÝ PORIADOK

Portfólio

Výber z našich prác.

Meranie

Príklad

O nás

Významné míľniky v histórii našej firmy.

  • 2013

    Založenie firmy

    Spoločnosť BOŠKO s.r.o. bola založená v roku 2013 po viacročnom pôsobení v oblasti stavebníctva. Hlavnou činnosťou je výroba a predaj geotextilií, stavebný dozor a technický dozor investora pre pozemné a dopravné stavby. Ďalej vykonávame, inžiniersku činnosť ako aj realizáciu stavieb, stavebné laboratórium.

  • Pridajte sa
    k našim
    zákaníkom

Náš tím

Ing. Michal Bošanec

konateľ spoločnosti
0915 809 129

Peter Pallo

vedúci výroby
0905 181 855

Sídlo firmy:
BOŠKO s.r.o.
Dlhá Lúka 208
032 23 Kvačany
IČO: 47 534 966, DIČ: 2023945924, IČDPH: SK2023945924
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 60995/L
Bankové spojenie:
Tatra banka,a.s., IBAN: SK8111000000002926906825

Výrobňa geotextíií:
BOŠKO s.r.o.,
Za mostom 740
031 01 Liptovský Mikuláš